Workshop: Veilig elektrisch en economisch fietsen

Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. Opvallend is dat de slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen gemiddeld ouder zijn (64% is ouder dan 50 jaar en 30% is 65+) dan de slachtoffers die zich met een gewone fiets verplaatsten (36% is ouder dan 50 jaar en 14% is 65+).  Bij het aantal verkeersdoden die zich met een elektrische fiets verplaatsten, dan zien we dat 80% ouder is dan 55 jaar. Nog opvallend is ook dat bijna de helft van de fietsdoden zich in de klasse 70+ bevindt.

Door deze workshop Veilig elektrisch en economisch fietsen willen we het aantal ongevallen verminderen door een aantal aspecten van het elektrisch fietsen onder de aandacht te brengen en aan te leren in theorie en praktijk.

Veilig

Veilig (elektrisch) fietsen in het verkeer is vandaag de dag heel wat complexer dan vroeger. De wegcode verandert vaak en is (of lijkt) niet altijd even logisch. Daarenboven zijn er de laatste twee decennia heel wat nieuwe verkeerssituaties bijgekomen: fietsopstelvakken, fietssuggestiestroken, fietssluizen, fietssnelwegen, rechts voorrang borden…

Maar ook een defensieve rijstijl en het dragen van de fietshelm en een hesje verhogen de veiligheid van de fietsers. Niet onbelangrijk want ongevallen met oudere fietsers zijn gemiddeld veel ernstiger dan ongevallen met fietsers jonger dan 65 jaar.

Elektrisch

Elektrisch fietsen vergt daarenboven extra vaardigheden zoals starten, stoppen, remmen… 22% van alle ongelukken met een elektrische fiets vinden plaats wanneer op of van de fiets gestapt wordt. Aandachtspunten die kunnen bijdragen tot een beter gevoel voor de fietser. Zodat de fietser kan genieten van zijn of haar fietstocht.

Economisch

Maar we kennen ook allemaal het beeld van de elektrische fietser die op een veel te groot verzet en een te hoge ondersteuning voorbij vliegt. Door te leren om de versnellingen juist te gebruiken kan de fietser zijn batterij, ketting, tandwielen… sparen, de belasting op de eigen gewrichten verminderen en de stuurvaardigheid verhogen. Ook een regelmatige controle en onderhoud van de fiets kan de levensduur van de fiets en batterij verlengen.

Daarnaast is het ook een maatschappelijke besparing als we op die manier deelnemers kunnen aanzetten om de fiets meer te gebruiken.

Praktisch

Voor wie?

Elk trefpunt, afdeling of club kan deze workshop aanvragen. Ook een sportdienst of sportregio kan de workshop aanvragen maar dit dient dan zoveel mogelijk in samenwerking met lokaal OKRA-trefpunt te gebeuren.

Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum is 25. Stel de workshop ook open voor niet-leden.

Wat?

De workshop bestaat uit:

 • een theoretisch gedeelte van ongeveer een uur. Daarin komen volgende aspecten aan bod:
  • de wegcode,
  • de juiste fietsattitude (wat is er goed voor mij en mijn fiets),
  • de controle van de fiets
  • veiligheid
 • een praktisch gedeelte van ongeveer twee uur op:
  • een afgesloten parcours: tips en tricks bij het remmen, stoppen, schakelen…
  • de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten met/zonder doorlopend fietspad, fietssuggestiestrook, oversteekplaats voor fietsers, lichte helling…

Wanneer?

In januari en februari 2022 worden de lesgevers van deze workshop opgeleid.
De workshop kan gratis aangevraagd en georganiseerd worden door het trefpunt vanaf april 2022 tot 1 augustus 2023.

Wens je de workshop ook nog na 1 augustus 2023 te organiseren? Dat kan!
Maar houd dan wel rekening met onderstaande kostprijzen:

 • Voor OKRA-trefpunten: € 65 + verplaatsingsonkosten van de lesgever (+ eventuele kosten van de zaal).
 • Voor externen: €100 + verplaatsingsonkosten van de lesgever (+ eventuele kosten van de zaal).

Wat moet je als trefpunt voorzien?

Als trefpunt voorzie je

 • een zaal voor het theoretisch gedeelte waar er kan geprojecteerd worden,
 • een beamer
 • een afgesloten terrein of parking. Dit kan je aanvragen via de gemeente. Dit is een ideale stap naar samenwerking met de gemeente bij de organisatie van deze workshop.

Prijs?

De workshop wordt gratis aangeboden . De lesgever en de huur van de zaal worden door OKRA-SPORT+ betaald (voor workshops die gepland worden voor 1 augustus 2023).

Meer info:  [email protected] of 02 246 44 35

Geplande workshops

Heb je interesse om een een sessie Veilig Elektrisch en Economisch Fietsen bij te wonen?

Ontdek hier alle sessies

Test jezelf

Je weet ongetwijfeld al veel over de elektrische fiets en veiligheid. Durf je jezelf te testen.

Test jezelf