Ontdek onze kernwaarden, missie en visie

Missie

De multisportfederatie OKRA-SPORT+ stimuleert een leven lang sporten.

Visie

OKRA-SPORT+ wil een vernieuwende sportfederatie zijn die sportclubs, trefpunten, vrijwilligers, leden en niet-leden stimuleert en ondersteunt om een leven lang te sporten.

We richten ons tot alle leeftijden en hebben een specifieke expertise in begeleiding van 55-plussers. 

We streven naar goed bestuur, bieden kansen voor verdere ontplooiing en staan open voor inspraak van personeel en vrijwilligers. We werken ook samen met anderen om de organisatie te optimaliseren. 

Professionelen, vrijwilligers en leden creëren samen een kwaliteitsvol sport- en beweegaanbod. Dit aanbod is laagdrempelig, gevarieerd, innovatief en op maat. 

We bewegen en sporten met respect voor milieu en omgeving.

Binnen onze vereniging staat beleving, fysiek en mentaal welzijn voorop. We willen dat onze leden ontspannen en ethisch verantwoord kunnen sporten. Dit kan alleen worden bereikt door een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en waarin niemand wordt uitgesloten.