Beweeg in je kot – online beweegsessies

4 november 2020
’t Is weer zover: Het ‘Blijf in je kot’-verhaal.
We zijn het al beu en het is nog maar goed en wel (her)begonnen. Vervelend? Zeker!
Het is weer zoeken naar alternatieven.
Ook op het vlak van sport en bewegen.
Saartje is terug. Elke weekdag om 12u50 voor het journaal op EEN.
En zij niet alleen.
Ook onze beweeg (in je kot)-filmpjes zijn er terug.